Beleidsonderzoek

Beleidsonderzoek wordt uitgevoerd om gemeentelijk beleid en de concrete uitvoering daarvan te toetsen bij inwoners. Hoe ervaren inwoners bijvoorbeeld de regelingen/voorzieningen vanuit het minimabeleid van een gemeente? Zijn inwoners met een laag inkomen voldoende op de hoogte van de beschikbare (financiële) regelingen en voorzieningen voor inkomensondersteuning? In welke mate dragen de regelingen/voorzieningen bij aan meer leefplezier en minder financiële stress? Waar zijn inwoners tevreden over, wat vindt men belangrijk en welke aspecten van de regelingen/voorzieningen zijn voor (verdere) verbetering vatbaar?

Maatschappelijk relevant

Beleidsonderzoek beantwoordt maatschappelijk relevante vragen als:

  • Werkt het (gemeentelijk) beleid, zoals het is bedoeld?
  • Zijn er aspecten van gemeentelijk beleid die (nog) beter kunnen/moeten aansluiten bij de doelgroepen(en)?
  • Zijn inwoners met een laag inkomen in staat om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven in de gemeente?
  • Krijgen kinderen uit gezinnen met lage inkomens voldoende (ontwikkelings)kansen?
  • Hoe ervaren inwoners de maatschappelijke verantwoordelijkheid van hun gemeente?

Waarom beleidsonderzoek ook voor uw gemeente interessant is!

  • Helder inzicht in de effectiviteit van gemeentelijk beleid
  • Maatwerk bij opzet en uitvoering beleidsonderzoek
  • Maatschappelijk relevant en sluit aan bij actualiteit
  • Continue evaluatie van gemeentelijk beleid
  • Aansprekende prijs/kwaliteitsverhouding

Meer info over beleidsonderzoek:
Bel 0343 72 22 26 of mail naar info@peoplegraphics.nl

Vraag hier een offerte of een gratis demo aan!