Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek en voorkeurswerkgever

Talent aantrekken en behouden staat hoog op de agenda van veel HR-afdelingen. Maar hoe wordt en blijf je daarin succesvol, terwijl je met veel organisaties in dezelfde (kleine) vijver aan het vissen bent? Om te kunnen concurreren zullen organisaties voorkeurswerkgever moeten blijven: aantrekkelijk voor nieuw talent en toekomstbestendig voor behoud van talent, kennis, ervaring en ambities.

Focus op positieve medewerkerservaring

Het creëren van een positieve medewerkerservaring is noodzakelijk om voorkeurs-werkgever te blijven op de concurrerende (internationale) arbeidsmarkt. Een positieve medewerkersbeleving ontstaat voor een belangrijk deel vanuit inhoud werk, (financiële) waardering, autonomie, sociale veiligheid, loopbaanmogelijkheden, werksfeer, organisatiecultuur, samenwerking, ontwikkelingsmogelijkheden en managementstijl.

Een podium voor medewerkers

Met medewerkersonderzoek geeft uw organisatie een podium aan de beleving, feedback en ideeën van medewerkers. Medewerkersonderzoek is investeren in (continu) verbeteren, het waarmaken van ontstane verwachtingen tijdens de onboarding en aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. Organisaties die continu verbeteren, blijven een magneet voor (nieuw) ambitieus talent en behouden hun aantrekkingskracht voor (nieuwe) klanten.

Beter presteren met medewerkersonderzoek

Organisaties die actief zijn met medewerkersonderzoek presteren beter en creëren meer mogelijkheden voor groei; door behoud en de werving van nieuw en ambitieus talent. Tevreden en loyale medewerkers blijven bovendien langer bij een organisatie werkzaam.

Succesvol medewerkersonderzoek

Een medewerkersonderzoek is niet per definitie succesvol. Enkele belangrijke factoren voor succesvol medewerkersonderzoek:

 • Iedere organisatie is anders, dus altijd maatwerk;
 • Heldere doelstellingen medewerkersonderzoek;
 • Draagvlak HR, ondernemingsraad (OR) en directie;
 • Inzet van communicatie professionals;
 • Duidelijk perspectief voor ‘hoe verder’ met resultaten medewerkersonderzoek.

Belangrijke opbrengsten medewerkersonderzoek

Het medewerkersonderzoek van PeopleGraphics brengt uw organisatie:

 • Inzicht in de beleving en tevredenheid van uw medewerkers;
 • Een heldere diagnose van sterke punten en verbeterpunten;
 • Concrete input en inspiratie voor managementstijl;
 • Versterking van samenwerking binnen en tussen teams;
 • Inzicht in uw positie als voorkeurswerkgever.

Vaker meten voor topconditie

Medewerkersonderzoek geeft extra slagkracht voor behoud en werving van nieuw talent. Frequent medewerkersonderzoek houdt uw organisatie bovendien in topconditie. Niet alleen een ‘jaarlijkse APK’, maar een medewerkersmonitor waarmee op continue basis verschillende onderwerpen en actuele ontwikkelingen flexibel worden gecombineerd. Medewerkers-onderzoek wordt op deze manier een natuurlijk onderdeel van uw primaire bedrijfsproces. Informeer naar onze mogelijkheden!

Gebruik onze ervaring

Met een high-end platform doet PeopleGraphics onderzoek naar de beleving en tevredenheid bij medewerkers, klanten en andere doelgroepen. Met de vlieguren van meer dan 25 jaar ervaring brengt PeopleGraphics uw organisatie heldere inzichten en succesvolle verbeteringen. PeopleGraphics heeft benchmarks om de vergelijking met andere organisaties te maken.

Meer info over medewerkersonderzoek:
Bel 0343 72 22 26 of mail naar info@peoplegraphics.nl

Vraag hier een offerte of een gratis demo aan!

Klantenonderzoek

Hoe tevreden zijn uw klanten? Waar kunt u zich verbeteren? Wat kunt u doen om klanten te behouden, meer loyaal en meer promotor van uw organisatie te maken? Een klantenonderzoek maakt inzichtelijk waar u staat, wat u kunt doen om de loyaliteit te vergroten. Met klantenonderzoeken van PeopleGraphics werkt uw organisatie gericht en concreet aan verbetering van klantgerichtheid en daarmee aan klantbehoud en klantloyaliteit.

Kwaliteitsverbetering leidt ook tot minder kosten. Door een te laag kwaliteitsniveau aan diensten/ producten ontstaat negatieve klantfeedback, wat veel tijd en geld kost. Bovendien heeft dit ook een negatieve invloed op de werkbeleving. Een betere performance richting klanten, genereert bovendien een beter imago en levert concurrentievoordeel op.

Voordelen klantenonderzoek

Klantenonderzoek van PeopleGraphics heeft voor u als opdrachtgever interessante voordelen:

 • Minder kosten
 • Concurrentievoordeel
 • Beter imago
 • Gerichte ondersteuning voor het verbeteren van uw organisatie
 • Aansprekende prijs/kwaliteitsverhouding

Meer info over klantenonderzoek:
Bel 0343 72 22 26 of mail naar info@peoplegraphics.nl

Vraag hier een offerte of een gratis demo aan!

Waarom PeopleGraphics

Waarom PeopleGraphics voor medewerkersonderzoek

 • Ruim 20 jaar ervaring
 • Medewerkers waarderen hoge kwaliteit
 • Maak van zwakke schakels sterke schakels
 • Versterk uw reputatie
 • Concreet aan de slag met organisatieontwikkeling
 • Wij helpen uw ambities waar te maken
 • Slimme inzet van moderne online technologie
 • Een heldere weergave van resultaten en analyses
 • RAAS: top onderzoek voor een vast laag bedrag per maand
 • Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding

Waarom PeopleGraphics voor klantenonderzoek

 • Ruim 20 jaar ervaring
 • Klanten waarderen hoge kwaliteit
 • Ons klantonderzoek zorgt voor omzetverhoging
 • Versterk uw reputatie
 • Verstevig uw klantrelatie
 • Wij helpen uw ambities waar te maken
 • Slimme inzet van moderne online technologie
 • Een heldere weergave van resultaten en analyses
 • RAAS: top onderzoek voor een vast laag bedrag per maand
 • Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding

Meer weten over de voordelen van PeopleGraphics:
Bel 0343 72 22 26 of mail naar info@peoplegraphics.nl

Werkwijze

Platform

Applicatie

Modern online (mobiel) onderzoek

PeopleGraphics beschikt over een modern en innovatief onderzoekplatform voor online onderzoek onder klanten, medewerkers en andere stakeholders. Ons platform ondersteunt 20 verschillende vraagsoorten, 19 talen en biedt uitgebreide mogelijkheden voor het uploaden van foto's, logo's en mediabestanden.

Het PeopleGraphics onderzoekplatform biedt organisaties state-of-the-art technologie voor online onderzoek onder klanten, medewerkers en andere doelgroepen. De technologie van PeopleGraphics voldoet aan de hoogste eisen die gesteld kunnen worden aan gebruikersvriendelijkheid, functionaliteit, snelheid, veiligheid, betrouwbaarheid en vormgeving.

Internationaal

PeopleGraphics ontzorgt organisaties ook met internationaal online onderzoek. Uw medewerkers op buitenlandse vestigingen, of uw klanten waar ook ter wereld, kunnen probleemloos deelnemen aan onderzoek.

Panels

Panels

PeopleGraphics maakt het mogelijk een panel op te zetten onder bijvoorbeeld uw klanten of medewerkers. Een dedicated panel is een database met panelleden (klanten en/of medewerkers) die zich bereid tonen om regelmatig bevraagd te worden over allerlei zaken die spelen binnen of te maken hebben met uw organisatie.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan producten of diensten, communicatie uitingen (zoals bijvoorbeeld website, logo en naam), beleid of strategie, het testen of evalueren van nieuwe producten, presentatie op (internationale) vakbeurzen of het meten van tevredenheid over specifieke/ actuele onderwerpen. De kennis die ontstaat door gebruik van panels is bruikbaar bij het bepalen en implementeren van strategieën en beleid.

Voordelen medewerkerspanel

 • Inzicht in de mening van een (representatieve) groep medewerkers over actuele thema's/onderwerpen (mede als aanvulling op een (half)jaarlijks of twee-jaarlijks medewerkersonderzoek)
 • Direct inzicht in de motivatie/redenen van medewerkers om uw organisatie te verlaten (exit onderzoek)
 • Inzicht in de sportiviteit van uw medewerkers (sport en bewegen onderzoek)
 • Direct inzicht in de tevredenheid over een nieuwe methodiek van functionerings- en/of beoordelingsgesprekken
 • Inzicht in de scholings/trainingsbehoeften van uw medewerkers
 • Inzicht in de behoefte aan aanvullende diensten voor de medewerkers (bijv. participatie in een collectieve zorgverzekering)
 • Verhoogde binding van medewerkers

Voordelen klantenpanel

 • Inzicht in de waardering van de communicatie-uitingen (logo's, advertenties etc.)
 • Evaluatie van verkoopacties
 • Inzicht in de koopintentie van uw klanten (bijv. bij nieuwe producten/releases/diensten)
 • Inzicht in de waardering van de presentatie van uw organisatie op (internationale) vakbeurzen
 • Verhoogde klantenbinding

Communicatie

Communicatie

PeopleGraphics biedt opdrachtgever concrete ondersteuning

PeopleGraphics besteedt veel aandacht aan de communicatie rondom medewerkers- en klantenonderzoeken. Heldere informatie over zowel de doelstellingen van een onderzoek als over de beschikbaarheid van de resultaten is hierbij essentieel. Als opdrachtgever wordt u hierbij concreet ondersteund.

Rapportage

Rapportage

De eindrapportage bevat het totaalbeeld voor uw organisatie

Presentatie van de belangrijkste bevindingen vindt schriftelijk plaats middels een rapportage. De eindrapportage kan in meerdere talen worden opgeleverd. De eindrapportage bevat analyses, bijvoorbeeld op basis van teams/afdelingen, werkmaatschappijen en/of (buitenlandse) vestigingen. De eindrapportage bestaat uit een managementsamenvatting en een uitgebreide – grafische - weergave/analyse van de onderzoeksresultaten.

De eindrapportage bevat het totaalbeeld voor uw organisatie. In de managementsamenvatting worden de kwantitatieve en de kwalitatieve resultaten geïntegreerd en staan conclusies en concrete aanbevelingen centraal. Op basis hiervan kan uw organisatie verbetermaatregelen geprioriteerd uitvoeren.

Evaluatie

Evaluatie

Belangrijk ijkpunt

Alle klanten- en medewerkersonderzoeken worden door PeopleGraphics samen met de opdrachtgever geëvalueerd. Deels gebeurt dit online. Daarnaast worden in een persoonlijk gesprek met de opdrachtgever het verloop van het onderzoek, de kwaliteit van de rapportage(s) en de conclusies en aanbevelingen besproken. Met behulp van evaluaties kan de kwaliteit van de dienstverlening verder worden verbeterd.

Natraject: PeopleProgress

PeopleProgress

Verbeteren: wat, hoe en waar

U maakt gebruik van continu en/of periodiek onderzoek en de (eerste) resultaten komen beschikbaar. Enkele vragen die ontstaan: wat gaan we verbeteren, hoe gaan we de verbeteringen in gang zetten en waar hebben wij ondersteuning nodig?

PeopleGraphics biedt maatwerk ondersteuning bij organisatieontwikkeling en performanceverbetering (intern & extern).

De ondersteuning kan gericht zijn op:

 • Een Incompany presentatie
 • Communicatie van de onderzoekresultaten richting medewerkers/klanten
 • Een workshop over ‘Hoe nu verder met de onderzoekresultaten’
 • Concrete uitvoering van een verbeterprogramma, op basis van adviezen & aanbevelingen
 • De inzet van professionals zoals: senior projectmanagers, (senior) HR-adviseurs, organisatieadviseurs, verandermanagers, communicatiespecialisten, database-analisten, groeistrategen en websitespecialisten.

Resultaten

Vragen

Presentatie

Workshop

Capaciteit

Verbeteringen

Meer info over de werkwijze van PeopleGraphics:
Bel 0343 72 22 26 of mail naar info@peoplegraphics.nl

Branches

Foodindustrie

IT

Handel en industrie

Gemeentelijke overheid

Onderwijs

Re-integratie & SW-bedrijven

Vastgoedonderhoud

Zakelijke dienstverlening

Zorg

Enkele branches waarin klanten van PeopleGraphics actief zijn. Staat uw branche er niet bij?
Bel nu met 0343 72 22 26 of mail naar info@peoplegraphics.nl

Klanten

Snel contact