Werkwijze

Platform

Applicatie

Modern online (mobiel) onderzoek

PeopleGraphics beschikt over een modern en innovatief onderzoekplatform voor online onderzoek onder klanten, medewerkers en andere stakeholders. Ons platform ondersteunt 20 verschillende vraagsoorten, 19 talen en biedt uitgebreide mogelijkheden voor het uploaden van foto's, logo's en mediabestanden.

Het PeopleGraphics onderzoekplatform biedt organisaties state-of-the-art technologie voor online onderzoek onder klanten, medewerkers en andere doelgroepen. De technologie van PeopleGraphics voldoet aan de hoogste eisen die gesteld kunnen worden aan gebruikersvriendelijkheid, functionaliteit, snelheid, veiligheid, betrouwbaarheid en vormgeving.

Internationaal

PeopleGraphics ontzorgt organisaties ook met internationaal online onderzoek. Uw medewerkers op buitenlandse vestigingen, of uw klanten waar ook ter wereld, kunnen probleemloos deelnemen aan onderzoek.

Panels

Panels

PeopleGraphics maakt het mogelijk een panel op te zetten onder bijvoorbeeld uw klanten of medewerkers. Een dedicated panel is een database met panelleden (klanten en/of medewerkers) die zich bereid tonen om regelmatig bevraagd te worden over allerlei zaken die spelen binnen of te maken hebben met uw organisatie.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan producten of diensten, communicatie uitingen (zoals bijvoorbeeld website, logo en naam), beleid of strategie, het testen of evalueren van nieuwe producten, presentatie op (internationale) vakbeurzen of het meten van tevredenheid over specifieke/ actuele onderwerpen. De kennis die ontstaat door gebruik van panels is bruikbaar bij het bepalen en implementeren van strategieën en beleid.

Voordelen medewerkerspanel

 • Inzicht in de mening van een (representatieve) groep medewerkers over actuele thema's/onderwerpen (mede als aanvulling op een (half)jaarlijks of twee-jaarlijks medewerkersonderzoek)
 • Direct inzicht in de motivatie/redenen van medewerkers om uw organisatie te verlaten (exit onderzoek)
 • Inzicht in de sportiviteit van uw medewerkers (sport en bewegen onderzoek)
 • Direct inzicht in de tevredenheid over een nieuwe methodiek van functionerings- en/of beoordelingsgesprekken
 • Inzicht in de scholings/trainingsbehoeften van uw medewerkers
 • Inzicht in de behoefte aan aanvullende diensten voor de medewerkers (bijv. participatie in een collectieve zorgverzekering)
 • Verhoogde binding van medewerkers

Voordelen klantenpanel

 • Inzicht in de waardering van de communicatie-uitingen (logo's, advertenties etc.)
 • Evaluatie van verkoopacties
 • Inzicht in de koopintentie van uw klanten (bijv. bij nieuwe producten/releases/diensten)
 • Inzicht in de waardering van de presentatie van uw organisatie op (internationale) vakbeurzen
 • Verhoogde klantenbinding

Communicatie

Communicatie

PeopleGraphics biedt opdrachtgever concrete ondersteuning

PeopleGraphics besteedt veel aandacht aan de communicatie rondom medewerkers- en klantenonderzoeken. Heldere informatie over zowel de doelstellingen van een onderzoek als over de beschikbaarheid van de resultaten is hierbij essentieel. Als opdrachtgever wordt u hierbij concreet ondersteund.

Rapportage

Rapportage

De eindrapportage bevat het totaalbeeld voor uw organisatie

Presentatie van de belangrijkste bevindingen vindt schriftelijk plaats middels een rapportage. De eindrapportage kan in meerdere talen worden opgeleverd. De eindrapportage bevat analyses, bijvoorbeeld op basis van teams/afdelingen, werkmaatschappijen en/of (buitenlandse) vestigingen. De eindrapportage bestaat uit een managementsamenvatting en een uitgebreide – grafische - weergave/analyse van de onderzoeksresultaten.

De eindrapportage bevat het totaalbeeld voor uw organisatie. In de managementsamenvatting worden de kwantitatieve en de kwalitatieve resultaten geïntegreerd en staan conclusies en concrete aanbevelingen centraal. Op basis hiervan kan uw organisatie verbetermaatregelen geprioriteerd uitvoeren.

Evaluatie

Evaluatie

Belangrijk ijkpunt

Alle klanten- en medewerkersonderzoeken worden door PeopleGraphics samen met de opdrachtgever geëvalueerd. Deels gebeurt dit online. Daarnaast worden in een persoonlijk gesprek met de opdrachtgever het verloop van het onderzoek, de kwaliteit van de rapportage(s) en de conclusies en aanbevelingen besproken. Met behulp van evaluaties kan de kwaliteit van de dienstverlening verder worden verbeterd.

Natraject: PeopleProgress

PeopleProgress

Verbeteren: wat, hoe en waar

U maakt gebruik van continu en/of periodiek onderzoek en de (eerste) resultaten komen beschikbaar. Enkele vragen die ontstaan: wat gaan we verbeteren, hoe gaan we de verbeteringen in gang zetten en waar hebben wij ondersteuning nodig?

PeopleGraphics biedt maatwerk ondersteuning bij organisatieontwikkeling en performanceverbetering (intern & extern).

Meer weten over PeopleProgress?

De ondersteuning kan gericht zijn op:

 • Een Incompany presentatie
 • Communicatie van de onderzoekresultaten richting medewerkers/klanten
 • Een workshop over ‘Hoe nu verder met de onderzoekresultaten’
 • Concrete uitvoering van een verbeterprogramma, op basis van adviezen & aanbevelingen
 • De inzet van professionals zoals: senior projectmanagers, (senior) HR-adviseurs, organisatieadviseurs, verandermanagers, communicatiespecialisten, database-analisten, groeistrategen en websitespecialisten.

Resultaten

Vragen

Presentatie

Workshop

Capaciteit

Verbeteringen

Meer info over de werkwijze van PeopleGraphics:
Bel 0343 72 22 26 of mail naar info@peoplegraphics.nl